MODEL DATA

サハラ - Sahara -
サハラ
NAME サハラSahara
TALL 156cm
BODYSIZE B:95 W:73 H:92
SHOES 23.5cm
DRESS S
model cat
NAME サハラSahara
TALL 156cm
BODYSIZE B:95 W:73 H:92
SHOES 23.5cm
DRESS S
model cat
Works
★Japanese: Beginner
★English: Basic
★Burmese: Native
工作委托・咨询请点击这里 click